18 | 09 | 2018

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

ПЕДАГОГІЧНА ЛІНГВІСТИКА

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

СОЦІОЛІНГВІСТИКА

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

ТЕОРІЯ МОВЛЕНЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

 ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ

РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ: друга мова (іспанська)

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ (ОСНОВНА МОВА, АНГЛІЙСЬКА)

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

 НОВІТНЯ СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ:

ДРУГА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА))

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

 ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

 

Магістратура

Навчальний план

зі спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні


Освітньо-професійная програма

зі спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні

 Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» на другому (магістерському) рівні 

Перелік фахових періодичних видань

для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» на другому (магістерському) рівні