18 | 09 | 2018

Висновки

Висновки

експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.030103 Практична психологія*

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки експертизи щодо акредитації

напряму підготовки 6.020302 Історія*, спеціальності   7.02030201 Історія* та перепідготовки фахівців  за спеціальністю  7.02030201 Історія*

 ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про підсумки експертизи щодо акредитації
напряму підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література), спеціальності 7.02030301 Українська мова і література*

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про підсумки експертизи щодо акредитації
напряму підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література французька), спеціалістів зі спеціальності 7.02030302 Мова і література (французька)

 ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про підсумки експертизи щодо акредитації
напряму підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки  6.020303 Філологія (мова і література німецька), спеціалістів зі спеціальності 7.02030302 Мова і література (німецька) 

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про підсумки експертизи щодо акредитації
напряму підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки  6.020303 Філологія (англійська) та спеціальністю 7.02030304 Переклад (англійська)

 

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи
напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література іспанська)
галузі знань 0203 Гуманітарні науки за освітнім ступенем бакалавра
у Горлівському інституті іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи
напряму підготовки 6.020303 Філологія
(мова і література російська)
галузі знань 0203 Гуманітарні науки
за ступенем вищої освіти «бакалавр»
у Горлівському інституті іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи
напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська),
спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)(перепідготовка спеціалістів)
галузі знань 0203 Гуманітарні науки
за ступенем вищої освіти бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
у Горлівському інституті іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»