18 | 09 | 2018

Магістратура

Навчальний план

зі спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні


Освітньо-професійная програма

зі спеціальності 053 Психологія на другому (магістерському) рівні

 Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» на другому (магістерському) рівні 

Перелік фахових періодичних видань

для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» на другому (магістерському) рівні