19 | 09 | 2018

Спеціальності 035 Філологія

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
ПЕРЕКЛАДУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД
(ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ТЕОРІЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА І АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ ТА ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВ (ВИРОБНИЧА)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

 УСНИЙ ПОСЛІДОВНИЙ ПЕРЕКЛАД

(ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД
(ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ПЕРЕКЛАД ДІЛОВОГО УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
(ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ (ОСНОВНА МОВА, АНГЛІЙСЬКА)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ОСНОВИ МІФОПОЕТИКИ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

СУЧАСНА НАУКОВА МОВА
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
(французька мова)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ
(основна мова, французька)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ
(друга мова, англійська)
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ КОМПАРАТИВІСТИКИ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

СОЦІОЛІНГВІСТИКА
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни