18 | 09 | 2018

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 В. о. директора

Горлівського інституту

іноземних мов

ДВНЗ «Донбаський державний

педагогічний університет»

Є. М. Бєліцька

«28» травня 2015 р.

 

УЗГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

С. А. Шкуропат

«28» травня 2015 р.

  

ПОЛОЖЕННЯ

 про організацію освітнього процесу

 в Горлівському інституті іноземних мов

 Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»

 

Артемівськ – 2015р.