24 | 06 | 2017

Ліцензовано освітню діяльність за другим (МАГІСТЕРСЬКИМ) рівнем вищої освіти

Шановні викладачі, співробітники та студенти!

Протоколом № 50/1 від 28.04.2017р. засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" було ліцензовано освітню діяльність за другим (МАГІСТЕРСЬКИМ) рівнем вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.02 (Середня освіта (Мова і література (англійська)). Додаткові предметні спеціалізації: Мова і література (німецька), Мова і література (французька), Мова і література (іспанська), Мова і література (українська), Мова і література (російська).

Директорат