22 | 08 | 2018

Загальні збори колективу Горлівського інституту іноземних мов

 

 

31 травня відбулися загальні збори колективу Горлівського інституту іноземних мов. На зборах адміністрація вишу та профспілковий комітет звітували про роботу у поточному році. Після жвавого обговорення звіту одноголосним рішенням зборів роботу адміністрації й профкому інституту було визнано задовільною. На зборах було прийнято нову редакцію Колективного договору та Правил внутрішнього розпорядку Горлівського інституту іноземних мов. Наприкінці зборів структурні підрозділи інституту отримали подяки від адміністрації.