22 | 11 | 2017

Загальні збори колективу Горлівського інституту іноземних мов

 

 

31 травня відбулися загальні збори колективу Горлівського інституту іноземних мов. На зборах адміністрація вишу та профспілковий комітет звітували про роботу у поточному році. Після жвавого обговорення звіту одноголосним рішенням зборів роботу адміністрації й профкому інституту було визнано задовільною. На зборах було прийнято нову редакцію Колективного договору та Правил внутрішнього розпорядку Горлівського інституту іноземних мов. Наприкінці зборів структурні підрозділи інституту отримали подяки від адміністрації.

 

Blowjob