19 | 08 | 2018

Додатки

Загальна інформація

Додаток 1 Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання.

Додаток 2 Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 3 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 4 Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра.

Додаток 5 Перелік спеціальностей.

Додаток 6 Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

Додаток 7 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Додаток 8 Правил прийому на навчання за науковим ступенем доктора філософії у Горлівському інституті іноземних мов 2017 році.

Додаток 9 Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення АТО (на період її проведення).

Додаток 10 Перелік наказів Міністерства освіти і науки України.