16 | 10 | 2018

«Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення»

 

10 квітня 2018 року у Горлівському інституті іноземних мов успішно пройшла VI Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення».

У роботі наукового заходу взяли участь 143 науковця, представники 42 навчальних закладів України, Польщі, Казахстану, Китаю.

У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімались актуальні питання лінгвістики, літературознавства, методики викладання мови і літератури.

Працювало 9 секцій за наступними науковими напрямками:

 1. Ономасіологічні аспекти номінативних одиниць.

2. Система мови в синхронії й діахронії.

3. Прагматична інтерпретація мови та мовлення.

4. Картини світу в аспекті соціолінгвістики, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики.

5. Текст у сучасному лінгвістичному вимірі.

6. Діалог культур в художній літературі: Славія та зарубіжжя.

7. Письменник та його час: історична доля авторства.

8. Сучасні аналітичні стратегії літературного твору.

9. Методика викладання рідної та іноземної мов і літератур.

Обрані теми стала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Оргкомітет конференції щиро вдячний науковцям за активну участь та сподівається на подальшу співпрацю.