16 | 10 | 2018

«Грані історії» відроджено!

 

Гідним завершенням  навчального року для професорсько-викладацького складу інституту стала презентація спеціального випуску збірника наукових праць «Грані історії» (Грані історії : зб. наук. праць. Спеціальний випуск – матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018». – Слов’янськ, 2018. – Вип. 1(9). –  335 с.).

Редакційна колегія презентувала новий випуск збірника після вимушеної перерви, спричиненої війною на Сході. Це дев’ятий випуск від початку  роботи в 2008 році й перший – після поновлення й отримання нового Свідоцтва про державну реєстрацію цього друкованого засобу інформації.

 

Презентований випуск збірника підготовлено за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018» відповідно до напрямків її роботи. У збірнику наукових праць розглядаються різноманітні аспекти актуальних проблем ідентичності, ментальності, самосвідомості в регіональній історії Донеччини, джерелознавчі та історіографічні проблеми, локальні аспекти економічної історії, історії повсякденності, історична біографістика та усна історія в регіональному вимірі. На платформі історико-літературного дискурсу визначається сутність історичної місії видатного поета й громадського діяча Василя Стуса. Учасниками конференції і відповідно авторами збірника стали студенти ЗВО, викладачі, музейні працівники, краєзнавці.

                           Докашенко В.М. – головний редактор збірника.