19 | 09 | 2018

План роботи СНТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Куратор Ради СНТ ГІІМ ДВНЗ ДДПУ ,

доктор філологічних наук, професор

                                                                                                                                            ___________________________А.Р. Габідулліна

01 вересня 2017р.

План роботи СНТ 

Горлівського  інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ

 на 2017-2018 навчальний рік

1. Проведення студентських олімпіад на кафедрах і факультетах

Відповідальні: куратори СНТ, завідувачі кафедрами, Рада СНТ

Термін: жовтень-листопад 2017р.

 

2. Проведення інститутського туру студентської олімпіади

Відповідальні: куратори СНТ, завідувачі  кафедрами, Рада СНТ  

Термін: листопад 2017р.

 

3. Підготовка переможців інститутського туру олімпіади до II (Всеукраїнського) туру студентської  олімпіади     з англійської, німецької, французької, іспанської, російської, української мов, педагогіки,  психології, історії

Відповідальні: завідувачі кафедрами, Рада СНТ

Термін: грудень 2017р. – березень 2018р.

 

4. Проведення інститутського туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Відповідальні: оргкомітет конкурсу, завідувачі кафедрами

Термін: жовтень 2017р. – січень 2018р.

5. Участь студентів ГІІМ у VIIІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Відповідальні: кафедра української філології

Термін: жовтень 2017р.– березень  2018р.

 

6. Участь студентів ГІІМ у ХVIIІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика

Відповідальні: кафедра української філології

Термін: листопад 2017р.– березень  2018р.

 

7. Участь студентів ГІІМ у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських  наукових робіт  з природничих, технічних та гуманітарних наук

Відповідальні: оргкомітет конкурсу

Термін: лютий – травень 2018р.

 

8. I Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Україністика: нові імена в науці»

Відповідальні: оргкомітет конференції, кафедра української філології

Термін: березень  2018р.

 

9. ХVІ Міжрегіональна конференція молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук»

Відповідальні: Рада СНТ, Рада молодих учених та аспірантів

Термін: квітень 2018р.

10. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем», присвячена Дню науки в Україні

Відповідальні: кафедра англійської філології та перекладу; Рада молодих учених  та аспірантів, Рада СНТ

Термін: травень 2018р.

11. Участь студентів ГІІМ у роботі наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів інших навчальних закладів України та за кордоном

Відповідальні: Рада СНТ, Рада молодих учених та аспірантів, куратори СНТ

Термін: упродовж року

12. Підготовка та публікація матеріалів  доповідей наукових конференцій, статей в збірнику наукових студентських робіт  ГІІМ, інших навчальних закладів України та за кордоном, статей у фахових виданнях України

Відповідальні: Рада СНТ, Рада молодих учених та аспірантів, куратори СНТ

Термін: упродовж року