Євсеєнко Сергій Андрійович

Євсеєнко Сергій Андрійович

Євсеєнко Сергій Андрійович
e-mail:
yevseyenko-sa@ukr.net

Кандидат історичних наук, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії.

Перелік дисциплін, які викладає – Історіографія та джерелознавство, Спеціальні історичні дисципліни, Історія первісного суспільства, Археологія, Давня та нова історія України

Коло наукових інтересів – історіографія історії України, археологія півдня України.

Владислав Ванда