Резнікова Олена Анатоліївна

Резнікова Олена Анатоліївна

Резнікова Олена Анатоліївна
e-mail:
o.reznikova@forlan.org.ua

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1984 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Методологія та організація психологічних досліджень» «Військова психологія»,  «Кримінальна психологія», «Експериментальна психологія», «Сучасні технології реабілітаційної психології»,  «Сучасні теорії та практики психологічного консультування».

Коло наукових інтересів: психологічна допомога особистості у травмуючих ситуаціях.

Автор 57 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

Очолює експертну комісію факультету психології, економіки та управління ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», є членом університетської конкурсної комісії студентських наукових робіт.

e-mail: o.reznikova@forlan.org.ua

Владислав Ванда