Свіденська Галина Миколаївна

Свіденська Галина Миколаївна

Свіденська Галина Миколаївна
e-mail:
g.svidenska@forlan.org.ua

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1991 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи» по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Зоопсихологія. Порівняльна психологія», «Психофізіологія», «Диференційна психологія», «Патопсихологія», «Медична психологія», «Психологія сім’ї», «Дитяча психотерапія».

Коло наукових інтересів: розвиток психічних процесів в онто- і філогенезі; формування самосвідомості; причини виникнення аномалій психічної діяльності у підлітковому віці; чинники  формування інтелектуально і морально розвиненої особистості.

Автор 55 публікацій наукового та науково-методичного спрямування.

E-mail: g.svidenska@forlan.org.ua

Владислав Ванда