Семенова Олена Валентинівна

Семенова Олена Валентинівна

Семенова Олена Валентинівна
e-mail:
o.semenova@forlan.org.ua

Ph.D, кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької та іспанської мов.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет французької мови та отримала кваліфікацію вчитель французької та англійської мов.

У 2001 р. закінчила аспірантуру при кафедрі французької філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови».

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтонаційна організація тексту радіорепортажу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі французької мови)» та отримала звання кандидата філологічних наук.

У 2007 р. отримала звання Doctor of Philosophy (Ph.D.).

У 2008 р. отримала звання доцента кафедри практики французької мови.

Є автором більш 50 публікацій, з яких, зокрема, 20 фахових та 6 праць навчально-методичного характеру, з яких 2 навчальних посібника, член наукової та науково-методичної ради інституту, керівник міжкафедрального науково-методичного семінару «Формування франкомовної комунікативної компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу мови як біокультурного гібриду».

Наукові інтереси: когнітивні засади просодичної організації усного французького дискурсу.

Є членом Української філії Міжнародної асоціації викладачів французької мови.

У 2008р. пройшла стажування в Atalante Innovations, місто Сан-Рафаель (Франція); 2009 та 2012 рр. – Університет Франсуа Рабле, місто Тур (Франція).

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Лексикологія»;
  2. «Лінгвостилістичні аспекти сучасного іншомовного дискурсу»;
  3. «Комунікативні стратегії(основна мова), (друга мова)»;
  4. «Теорія та практика дискурсивного аналізу»;
  5. «Практична фонетика»;
  6. «Практика усного та писемного мовлення».

Владислав Ванда