Соколова Анастасія Євгенівна

Соколова Анастасія Євгенівна

Соколова Анастасія Євгенівна
e-mail:
a.sokolova@forlan.org.ua

Викладач кафедри англійської філології та перекладу.

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») (спеціальність «Мова і література (англійська)») та Донецький університет економіки та права (спеціальність «Економіка підприємства»).

З 2016 по 2020 роки навчалась в аспірантурі (Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», кафедра германської та слов’янської філології, спеціальність: 035 Філологія).

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Практичний курс англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення».

Коло наукових інтересів: граматика англійської мови, психологія, філософія.

Загальна кількість публікацій складає 43 наукові тези та статті.

Владислав Ванда