Суховецька Людмила Валентинівна

Суховецька Людмила Валентинівна

Суховецька Людмила Валентинівна
e-mail:
l.sukhovetska@forlan.org.ua

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології.

У 1996 році закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та французька мови».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі мовлення електорату)».

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, прагмалінгвістика, політичний дискурс.

Публікації: 12 публікацій, з яких: 8 статей – у фахових виданнях,  1 стаття – в іноземному виданні, 3 матеріали конференцій.

Викладає наступні дисципліни:

  1. «Практика усного та писемного мовлення»;
  2. «Лінгвокраїнознавство»;
  3. «Теорія та практика дискурсивного аналізу»;
  4. «Комунікативні стратегії»;
  5. «Актуальні проблеми сучасної германістики».

Владислав Ванда