НАУКОВЕ ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ

22 жовтня відбулася V-та Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу». Вона стала логічним продовженням попередніх чотирьох конференцій, що проходили під назвою «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження». Зміна вектору обумовлена прагненням реалізувати пропозиції учасників попередніх форумів щодо розширення кола питань для обговорення за рахунок проблематики інших галузей гуманітарних знань. Співорганізаторами, як і в попередні роки, виступили Інститут історії України НАН України, Національна спілка краєзнавців України, Донецький національний університет імені Василя Стуса,  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей».  На пленарному засіданні та в семи секціях конференції її учасники – науковці, викладачі, краєзнавці-практики, здобувачі освіти з України, Естонії, Казахстану, Киргизії –обговорили теоретичні та джерелознавчі засади  регіоналістики, визначили стан та перспективи розвитку музеїв та музейної справи, ознайомилися з основними напрямами зарубіжної регіоналістики, окреслили шляхи культурного розвитку регіонів, констатували поширення практики використання історії як інструменту гібридних загроз. Основні доповіді будуть опубліковані в черговому випуску збірника наукових праць «Грані історії».

Сергей Гладких