ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

У першій декаді березня в межах програми академічної мобільності викладачів, угоди про співпрацю між Горлівським інститутом іноземних мов ДВНЗ ДДПУ та Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка відбувся цикл гостьових лекцій, ініційованих викладачами кафедри української філології та здобувачами освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова та література). Психологія.

Лекції презентувала Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, видатна дослідниця в царині теорії і методики, лінгводидактики вищої професійної освіти, профільного філологічного навчання.

Матеріал лекцій поглибив знання здобувачів із методики навчання української мови в контексті пріоритетних завдань НУШ, вимог Державного стандарту базової середньої освіти, Професійного стандарту вчителя закладу загальної середньої освіти. Говорили про формування ключових та предметної компетентностей учнів у процесі опанування української мови, новітні підходи до шкільної мовної освіти, технологію розробки програм і підручників, особливості укладання конспектів уроків української мови тощо.

До проведення лекцій долучилася Плужник Юлія Валеріївна – професіонал-практик, учитель зарубіжної літератури вищої категорії Роменської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області, яка поділилася багаторічним практичним досвідом роботи, а також результатами навчання в літній школі «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів-2022» щодо формування читацької грамотності на засадах дослідження PISA-2018.

Кожна зустріч завершувалася жвавою дискусією й рефлексією викладачів і студентів.

Академічна спільнота ГІІМ висловлює щиру вдячність професорці Олені Семеног за актуальні, змістовні, емоційні лекції, які викликали значний інтерес і мотивували слухачів до подальшого професійного саморозвитку і самовдосконалення.

Владислав Ванда