Інформація для студентів ГІІМ про необхідність виконання обов’язків за договором про надання платної освітньої послуги.

Інформація для студентів ГІІМ про необхідність виконання обов’язків за договором про надання платної освітньої послуги.

Наведена інформація стосується всіх діючих здобувачів вищої освіти (студентів) Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ».

Відповідно до типового договору про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 07 вересня 2020 року № 1113 заклад (ГІІМ) має право: вимагати від замовника своєчасно вносити плату за надання платної освітньої послуги в розмірах, у терміни та в порядку, встановлених цим договором.

Замовник (студент, або інша особа) зобов’язаний своєчасно вносити плату за надання платної освітньої послуги в розмірах, у терміни та в порядку, встановлених цим договором.

Відповідно до ст. 46 закону України «Про вищу освіту»

 Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти:

1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання.

Відповідно до ч. 3 ст. 53 закону України « Про освіту», здобувачі освіти зобов’язані:

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Всім студентам ГІІМ необхідно своєчасно виконати обов’язки за договором про надання платної освітньої послуги, сплатити борги та в строк встановлений договором оплачувати освітні послуги інституту.

Владислав Ванда