СНТ

Положення від 24.04.2019

Студентське наукове товариство (СНТ) – це громадська організація, що поєднує на добровільних засадах здобувачів вищої освіти вузу, що активно беруть участь в дослідницькій роботі, членів студентських наукових гуртків кафедр і проблемних груп.

СНТ у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту» (ст..38, 41), Статутом Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Положенням про Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Метою СНТ є сприяння діяльності Горлівського інституту іноземних мов по підвищенню якості підготовки кваліфікованих кадрів і збереженню наукового потенціалу.

Задачами СНТ є залучення молоді в науку і створення умов для її закріплення в цій сфері;формування мотивації до дослідницької роботи і сприяння оволодінню здобувачами вищої освіти науковими методами пізнання, заглибленому і творчому засвоєнню навчального матеріалу; пропаганда серед здобувачів вищої освіти, з самих ранніх етапів навчанн у вузі, різних форм наукової творчості, розвиток інтересу до фундаментальних досліджень; виховання творчого відношення до своєї професії за допомогою залучення здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності; навчання здобувачів вищої освіти за методиками і засобами самостійного рішення наукових та науково-методичних задач; виявлення і залучення до цілеспрямованої науково-дослідної роботи найбільш обдарованих здобувачів вищої освіти у наукових колективах інституту; відбір і рекомендація найбільш перспективних здобувачів вищої освіти до науково-педагогічної діяльності і продовження освіти в аспірантурі; співробітництво з СНТ інших вузів з метою обміну досвіду з науково-дослідної діяльності та організації науково-дослідної роботи; організаційно-методична робота з підвищення ефективності діяльності студентських наукових гуртків і проблемних груп; організація і проведення організаційно-масових, у т.ч. змагальних заходів щодо науково-дослідної роботи студентів (наукові семінари і конференції, конкурси наукових студентських робіт, огляди-конкурси курсових, дипломних, навчально-дослідницьких робіт, дискусійні клуби, симпозіуми, школи молодих дослідників і ін.) різного рівня; сприяння реалізації і впровадженню в науку і практику результатів наукової творчості здобувачів вищої освіти.

Администратор