Аспірантура

Аспірантура

Адреса: 84511, вул. В. Першина, 24, м. Бахмут, Донецька область

Телефон / факс: +38 (0627)44-05-37

E-mail: giim@forlan.org.ua

У Горлівському інституті іноземних мов підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюється:

 • в  аспірантурі за очною  та заочною формою навчання; за рахунок коштів державного бюджету,  а також за кошти фізичних і юридичних осіб.
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у Горлівському інституті іноземних мов).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

 • заява на участь у конкурсі вступників;
 • заява на складання вступних іспитів;
 • особова картка (форма П-2ДС) з фото, завірена за місцем роботи;
 • копії дипломів про вищу освіту та копії додатків до дипломів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • реферат зі спеціальності до вступного іспиту в обсязі 20-25 сторінок з рецензією наукового керівника ;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копія трудової книжки, завірена за основним місцем роботи;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • копія паспорту та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 (за наявності);
 • 1 фотокартка 3×4.

Керівництво аспірантурою здійснює відділ наукової роботи  інституту на чолі з  Людмилою Володимирівною Ткаченко. 

 

Администратор