Про документи про вищу освіту державного зразка

Про документи про вищу освіту державного зразка

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» Горлівський інститут іноземних мов з червня 2015 р.  виготовляє та видає дипломи про вищу освіту державного зразка та додатки до них європейського зразка.

Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка». Документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані Інститутом до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну.

Цією ж постановою встановлено граничну вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка – не вище двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Форми документів про вищу освіту та додатків до них затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №525 від 12.05.2015 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки».

Відповідно до рішення вченої ради ГІІМ ДВНЗ ДДПУ від 28.05.2015 р. (протокол №7) наказом № 50 від 29.05.2015 р. «Про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» затверджено та введено в дію технічний опис бланків дипломів та додатків до них та «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у відокремленому структурному підрозділі Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» «Горлівський інститут іноземних мов». Наразі чинною є редакція «Положення про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», затверджена рішенням вченої ради ГІІМ ДВНЗ ДДПУ від 25.01.2017 р. (протокол № 7) та введена в дію наказом № 10 від 26.01.2017 р.

Дипломи бакалаврів, бакалаврів з відзнакою, магістрів та магістрів з відзнакою роздруковуються на захищених бланках з символікою ГІІМ. Бланки розміром 210 х 297 мм мають низку елементів захисту, виготовляються поліграфічним способом:

Додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка друкуються на аркушах щільного паперу формату 297 х 420 мм, з’єднаних між собою посередині двома скобами та складених навпіл по лінії з’єднання у вигляді буклету з 4 або 8 сторінок формату 210 х 297 мм. Додатки до дипломів бакалавра мають 8 сторінок, магістра – 4 сторінки.

 

 

 

Сергей Гладких