Дублікати

Дублікат диплома

(бакалавра, спеціаліста, магістра) державного зразка

  • відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 р. № 811 “Про затвердження положення про ІВС “Освіта” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка” та наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2019 р. № 152 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів МОН України» дублікати документів про освіту видаються в разі їх втрати, а також пошкодження, які призвели до порушення їх цілісності чи до знищення всіх або більшості його реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника документа про освіту.

Дублікати документів про освіту: диплом (бакалавра, спеціаліста, магістра) готує та замовляє в МОН України навчальний відділ ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ»

Для  отримання  дубліката  диплома   (бакалавра,  спеціаліста,  магістра)

необхідно подати наступні документи:

  1. Письмова заява власника документа на ім’я директора ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ». У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження документа, прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, телефон власника, найменування документа, який втрачено або пошкоджено, повна назва навчального закладу та дата його закінчення, інші відомості, якщо власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката.

Якщо у випускника немає інформації про серію та номер диплома та іншіх реквізитів диплома, який було втрачено, необхідно звернутись до ДП «Інфоркесурс» за витягом з реєстру документів про освіту(м.Київ, вул. О.Довженко,3, тел.(044)290-18-14

2. Довідка з поліції (міліції), де вказано за яких обставин, де і коли відбулась втрата диплома. Довідка повинна бути оформлена належним чином (підпис, печатка).

3. Оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа про освіту, у якому має бути зазначено назву документа про освіту, його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його недійсним.

4. Копію платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту.

5. Згоду на збір та обробку персональних даних.

6. Ксерокопію паспорта, 1-2 сторінка в двух примірниках.

7. Ксерокопію загранпаспорта – один примірник.

8. Ксерокопію первинного документа (за наявності)

  1. Копію свідоцтва про шлюб або розлучення (додаються у разі потреби)

Подати  заяву  та  необхідні  документи  на  виготовлення  дублікатів

документів про освіту може інша особа, яка має від випускника доручення, оформлене належним чином і обов’язково завірене нотаріусом.

Дублікат додатка до диплома про вищу освіту

(бакалавра, спеціаліста, магістра) державного зразка

Для отримання дубліката додатка до диплома про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра) необхідно подати наступні документи:1

  1. Письмову заяву власника документа на ім’я директора ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ». У заяві зазначається причина втрати або пошкодження документа.
  2. Довідка з поліції (міліції), де вказано за яких обставин, де і коли відбулась втрата документа. Довідка повинна бути оформлена належним чином (підпис, печатка).
  3. Оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника документа, у якому має бути зазначено назву документа, його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його недійсним.
  4. Копію платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа.
  5. Згоду на збір та обробку персональних даних.
  6. Ксерокопію паспорта, 1-2 сторінка в двух примірниках.
  7. Ксерокопію загранпаспорта – один примірник.

Дублікат додатка виготовляються за формою (зразком), чинною на дату видачі дубліката. Якщо документ не відповідає формі (зразку), чінній на дату видачи дубліката, заявникові видається архівна довідка українською мовою.

Сергей Гладких