Результати опитування

Результати опитування

Загальний рейтинг науково-педагогічних працівників за результатами опитування «Викладач очима студента»

Самостійна робота здобувачів, фактичне навантаження, індивідуальна освітня траєкторія та вільний вибір дисциплін
Навчання за освітньою програмою
Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти, академічна доброчесність
Академічна та  професійна кваліфікація викладачів ЗВО
Безпечністьо світнього середовища та рівень задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною, соціальною підтримкою в ЗВО
Залученість здобувачів вищої освіти до забезпечення якості освітньої програми (ОП)
Загальні результати моніторингу здобувачів вищої освіти за ОП:
Середня освіта (Українська мова і література). Психологія , Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія , Середня освіта (Історія, англійська мова і література)
Викладання за освітньою програмою
Академічна доброчесність (науково-педагогічні працівники)
Залученість науково-педагогічних працівників до забезпечення якості освітньої програми
Загальні результати моніторингу науково-педагогічних працівників  за ОП
Середня освіта (Українська мова і література). Психологія , Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія , Середня освіта (Історія, англійська мова і література)


 Загальні результати поточного моніторингу (грудень 2019)

1 курс

Переглянути

2 курс

Переглянути

3 курс

Переглянути

4 курс

Переглянути


 

 

Результати моніторингу (квітень – травень 2020)

Організація проведення та проходження практичної підготовки студентів ГІІМ

Переглянути

Результати опитування випускників-стейкхолдерів

Переглянути

Звіт про результати опитування здобувачів-магістрантів, які долучились до процесу модернізації ОП

Переглянути

Участь здобувачів у модернізації ОП

Переглянути

 


 

Заходи із забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу (2019-2020р.)

Переглянути

Звіт про роботу відділу_грудень 2020

Переглянути

Результати моніторингу 2021
Регіональний моніторинг Переглянути

Результати моніторингу 2022

 

Звіт про результати опитування здобувачів вищої освіти Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ факультету романо-германських мов відповідно до критеріїв оцінювання якості освітніх програм, визначених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
Критерій «Структура та зміст освітньої програми»

 

Переглянути

Звіт про результати опитування здобувачів вищої освіти Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ факультету романо-германських мов відповідно до критеріїв оцінювання якості освітніх програм, визначених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти
Критерій «Навчання за освітньою програмою»

Переглянути

Звіт з опитування «Якість освітньої компоненти (дисципліни) за вільним вибором здобувача (ДЗВ)»

 

Переглянути

Звіт про результати опитування здобувачів вищої освіти Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ факультету романо-германських мов відповідно до критеріїв оцінювання якості освітніх програм, визначених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Критерій «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність»

Переглянути

Звіт про результати опитування здобувачів вищої освіти Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ факультету романо-германських мов відповідно до критеріїв оцінювання якості освітніх програм, визначених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Критерій «Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми»

Переглянути

Результати моніторингу 2023
Результати опитування здобувачів. Середня освіта (Українська мова і література). Психологія. Другий (магістерський) освітній рівень.

Критерій «Структура та зміст освітньої програми»

Переглянути
Критерій «Навчання за освітньою програмою» Переглянути
Критерій «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність» Переглянути
Критерій «Людські ресурси» Переглянути
Критерій «Освітнє середовище та матеріальні ресурси» Переглянути
Критерій «Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми» Переглянути
Результати опитування стейкхолдерів освітньої програми 014 Середня освіта (Українська мова і література). Психологія
«Викладання за освітньою програмою» Переглянути
«Залученість науково-педагогічних працівників до забезпечення якості освітньої програми» Переглянути
«Академічна доброчесність (науково-педагогічні працівники)» Переглянути
«Опитування стейкхолдерів (роботодавці)» Переглянути

Администратор