Науковцям, викладачам, студентам

Науковцям, викладачам, студентам

Нова програма від Посольства США в Україні! Подавайтеся, не зволікайте!

Interested in learning about the United States while forging real connections with Americans? Check out a new fully funded opportunity here: https://www.swtscholarships.org/ukraine

U.S. Embassy Kyiv is pleased to announce the Ambassadors Fund for Summer Work Travel (SWT) Scholarships, a unique opportunity for young people who might otherwise not have access to international opportunities, particularly from Eastern Ukraine, to spend time in the United States while participating in the BridgeUSA Summer Work Travel Program. The program has a special focus on fighting disinformation and provides additional training for participants on this topic. All expenses related to participation in this program, including the airfare to and from the U.S., are covered by the U.S. Government.

Applications are now open for English-proficient university students from Ukraine, and we encourage you to apply as soon as possible but no later than the new deadline of December 31, 2021. For more information on the scholarships, requirements, and how to apply, please visit https://www.swtscholarships.org/ukraine

=====================================================================================================================================

До уваги здобувачів освіти та науковців!

Інформуємо, що Державне Агенство з питань розвитку освіти Латвійської Республіки пропонує скористатися стипендіальними можливостями для навчання/ дослідження в закладах вищої освіти Латвії та участі у літніх школах на 2021/2022 навчальний рік.  Подача заявок на участь у державній стипендіальній програмі відкрита та триватиме до 1 квітня 2021 року.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням

https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/news/?text_id=41493

=====================================================================================================================================

Стипендії на навчання у КНР 2021

Уряд Китайської Народної Республіки надає у 2021 році стипендії на навчання для громадян України за наступними рівнями: «Бакалавр» «Магістр», «Доктор Філософії», «Стажер» – мовне стажування.

Детальна інформація міститься у додатку до листа МОН від 9.12.2020

Звертатися до відповідальної за міжнародну роботу Шкуропат М.Ю.

 Подробиці за посиланнями:

www.csc.edu.cn/studyinchina

www.campuschina.org

==========================================================================================================================================================================================

Стипендії від Уряду Республіки Сербії

Міністерство освіти, науки і технологічного розвитку Республіки Сербія відповідно до угоди про співробітництво в галузі освіти між МОН України та Міністерством освіти, науки і технологічного розвитку Республіки Сербія оголосило конкурс на призначення стипендій Уряду Республіки Сербія для громадян України терміном до 12 місяцив (найкоротший термін 3 місяці, найдовший – 12 місяців) у 2020/2021 навчальному році. Сербська сторона готова прийняти:

  • до 20 студентів для здобуття базової вищої освіти – бакалавріат (обсягом 180 або 240 кредитів ECTS) та на навчання в магістратурі (обсягом 60 або 120 кредитів ECTS) у закладах вищої освіти.
  • до 5 студентів для навчання в аспірантурі (обсягом 180 кредитів ECTS).

Детальна інформація міститься у додатку до листа МОН від19.06.2020

Звертатися до відповідальної за міжнародну роботу Шкуропат М.Ю.

 

 

ПРОГРАМА академічних обмінів імені В. Фулбрайта
 Офіс програми імені Вільяма Фулбрайта в Україні проводить щорічний конкурс для викладачів та студентів на участь у програмах академічних обмінів.

[spoiler title="Для студентів старших курсів та випускників ЗВО"]
Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американськихуніверситетахвід одного до двохроків на здобуттяступенямагістра. У конкурсі  можутьбрати участь студенти старших курсів та випускники ЗВО. Кандидатиповинніматищонайменше диплом бакалавра на час призначеннястипендії.
Для молодих викладачів та дослідників

Fulbright Researchand Development Program: Проведеннядосліджень в університетах США тривалістювід шести до дев’ятимісяців. У конкурсіможутьбрати участь особи віком до 40 років з дворічнимпрофесійнимдосвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, якіще не маютьнауковогоступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти роківпіслязахисту); адміністраторивищихнавчальнихзакладів; співробітникинауково-досліднихустанов; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівноїсправи; спеціалісти у сферіуправління культурою; працівникигромадськихорганізацій (НДО).

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program: Стажування з викладанняукраїнськоїмови (асистенціяамериканськимвикладачам) в університетах/коледжах США тривалістюдев’ятьмісяців. У конкурсіможутьбрати участь викладачі-початківці та молодіфахівці, якіспеціалізуються з лінгвістики, українськоїлітератури, перекладацькихстудій, комунікацій, журналістики, американськихстудій, викладанняанглійськоїмови. Кандидатиповинніматищонайменше диплом бакалавра на час призначеннястипендії (липеньнаступного року).

Для кандидатів та докторів наук, дослідників та фахівців

Fulbright Visiting Scholar Program: Проведеннядосліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівахтощотривалістювідтрьох до дев’ятимісяців. У конкурсіможутьбрати участь кандидати та доктори наук; діячікультури, фахівці з бібліотекарства, журналісти, юристи, дослідники без науковогоступеня – з досвідом роботи не менше п’яти років та наявнимипублікаціями у вітчизняних й/або іноземних наукових фахових виданнях.
Для викладачів та фахівцівсоціально-гуманітарногопрофілю

The Fulbright Scholar-in-Residence Program: Програма покликана сприятиналагодженню й розвиткунаукової й культурноїспівпраці у коледжах й університетах США, щонедопредставленіабо ж маютьмалийдосвід у сферіміжнародноїосвіти, через запрошенняфахівців на викладання, поглибленнянавчальнихкурсів й уведенняновихнавчальнихпрограм, започаткуванняспільнихнауковихпроектів й академічнихобмінів. Відборомкандидатівна участь у Програмізаймаєтьсяамериканська сторона відповідно до заявки навчального закладу.

Для навчальних та науковихустановУкраїни

Fulbright Specialist Program: Запрошенняфахівців на термінвіддвох до шести тижнів для читаннялекцій; участі у науковихпрограмах й конференціях; консультуваннякерівників й адміністраторів з питаньуправлінняосвітою; проведеннясемінарів, спрямованих на підвищеннякваліфікаціїукраїнськихспеціалістів; осучасненнянавчальнихпрограм й оновленнянавчальнихматеріалів; започаткуванняспільнихнауковихпроектів і програмобмінів.
Докладніше за посиланням
[/spoiler]
Короткострокова навчальна ПРОГРАМА в США для студентських лідерів

2020 STUDY OF THE UNITED STATES INSTITUTES (SUSI) FOR STUDENT LEADERS FROM EUROPE

The U.S. Embassy in Ukraine is pleased to announce a competition for the 2020 Study of the United States Institutes for Student Leaders. This program is sponsored by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State and will cover all participant costs, including program administration, travel, housing and subsistence, as well as book, cultural, and incidental allowances. Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders from Europe are intensive short term academic programs whose purpose is to provide groups of undergraduate student leaders with a deeper understanding of the United States, while simultaneously enhancing their leadership skills. The SUSI programs for Student Leaders from Europe are five-week Institutes that consist of a balanced series of seminar discussions, readings, group presentations, and lectures. Each Institute will have up to 20 international participants and will include a four week academic residency component and a one week integrated study tour to another region of the United States. The coursework and classroom activities will be complemented by educational travel, site visits, leadership activities, and volunteer opportunities within the local community. During the academic residency, participants will also have the opportunity to engage in educational and cultural activities outside of the classroom. The program will take place in early July to early August 2020.
Brief descriptions of each of the three institutes follow. Applications are available at the U.S. Embassy’s website https://ua.usembassy.gov/education-culture
or by email to KyivSUSI@state.gov
The deadline for receiving applications at the Public Affairs Section is January 6, 2020.

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ НА ВИВЧЕННЯ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

Міністерствоосвіти, молоді, фізичноговихованняЧеськоїРеспублікивиділило 4 стипендії для українськихстудентів і викладачіввишів на вивченнячеськоїмови. Навчаннявідбудеться у межах Літньоїшколислов’янськихстудій у ЧеськійРеспубліці. Усівитрати, пов’язані з перебуванням та навчаннямучасників, покриваєчеська сторона.
Літня школа передбачаєкурсичеськоїмовитривалістюблизькомісяця, для всіхрівнівзнаннямови (від початкового і вище). Під час відборукандидатівпереваганадаватиметься особам, яківжевивчаютьчеськумову.
Докладніше за посиланням
Call forapplications: THE PETRO JACYK PROGRAM FOR THE STUDY OF UKRAINE for the 2020-2021 academic year

СТРОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 15 ЛЮТОГО 2020 Р.
Вченим, яківивчаютьУкраїну за межами Онтаріо, пропонується подати заявку на фінансування за програмою Петра Яцика для вивченняУкраїни в Центрієвропейських, російських та євразійськихдосліджень (CERES), в університеті Торонто у 2020-2021 навчальномуроці. Переможцібудутьпроводитидослідження та співпрацювати з канадськимивченимипід час перебування у CERES. Вони такожбудутьзапрошенівиступити з доповіддю на тему своїхдосліджень, і, як очікується, вони візьмуть участь у відповіднихнаукових заходах. Як правило, відвідуванняплануєтьсяпід час осінньої та зимовоїсесійуніверситету, тобто у вересні та квітні.
Крім того, щорокупрограма Петра Яцика – у партнерстві з Консорціумом з дослідження та освіти Голодомору (HREC) – можепідтримувати одного науковця, дослідженняякогостосується Голодомору. Переможціотримаютькористьвідвзаємодії не лише з науковцями з громадиуніверситету Торонто, а й з тими, хтобере участь у проектах HREC. Вони матимуть доступ до архівівУкраїнсько-канадськогонауково-дослідного та документаційного центру, де розташована HREC (в десяти хвилинахходьбивід CERES), архівів, якімістятьнеопубліковані записи очевидців Голодомору, а такожвеликуколекціюмікрофільмів Голодомору Центрального державного архівупопулярнихорганізацій (м. Київ) при бібліотеціуніверситету Торонто. HREC – це проект Канадськогоінститутуукраїнознавства (Університет Альберта).
Вимоги до участі:
Ми приймаємо заявки науковців на всіхетапахїхньоїкар’єри, щопрацюють в галузісоціальних та гуманітарних наук, включаючидокторів наук абокандидатів наук. Також заявки можутьподаватистуденти-докторанти. Ми, особливо звертаємоувагуна кандидатів, робота якихстосуєтьсятематичноїспрямованості “ВикликинезалежноїУкраїни”. В центріуваги державне та інституційнеутворення в Україні; закон та управління; проблемидемократизації; освіта, культура та ідентичністьнації та етнічнихгруп в Україні; історія та імперськеминуле; зовнішняполітика та міжнароднівідносини.
Ґрунтовнезнанняанглійськоїмови є важливим для успішноїучасті в програмі.
Запрошенняуспішнимзаявникамобумовленоможливістюзаявниківвиконувативимогищодов’їзду до Канади, встановленіГромадянством та імміграцієюКанади.
Наданнязапрошенняуспішнимаплікатам є можливим у випадку, якщоучасникивідповідаютьвимогамучасті у конкурсі та вимогамщовисуваються при в’їзді до Канади, відповідно до Закону про громадянство та імміграціюКанади.
Фінансування:
Програмапокриваєнаступнівитрати:
найнижчий тариф на авіаквитки в обидвакінця, максимальна сума -1200 канадськихдоларів;
витрати на візууразінеобхідності;
Медичнестрахування на перебування в Університеті Торонто;
До 20 дол/день на проживання, протягом 56 днів, післянаданнявідповіднихквитанцій.
Витратирозраховуються за ставкою 55 канадськихдоларів за повний день максимум до 3080 канадськихдоларів за 56 повнихднівв CERES.

Заповнені заявки (форма доступна для завантаження з нашого веб-сайту https://munkschool.utoronto.ca/jacyk/project/visiting-scholarships/, крім того мають бути надані:
Описдослідження, щопронується на двохсторінках (інтервал 2)
CV
2 рекомендаційнілисти.
Ви можете вказативикладача CERES, який, на вашу думку, може бути вашим куратором під час перебування в університеті Торонто (вам не потрібноособистозв’язуватися з цимвикладачем). В іншомувипадкуцялюдина буде визначенакомітетом з відбору.
Заявки сліднадсилати на електронну адресу:
jacyk.program@utoronto.ca.
Дві особи, які писали Вам рекомендаційнілисти, повиннінадсилатиїхбезпосередньо на одну і ту ж електронну адресу. Якщовідправленнярекомендаційного листа в електронномувигляді не можливе, особа повинна надіслатипаперовукопіюпоштою в запечатаному та підписаномуконверті на вказанунижче адресу.
Mailing Address:
Petro Jacyk Program for the Study of Ukraine
c/o Neha Singla
Centre for European, Russian and Eurasian Studies
Munk School of Global Affairs & Public Policy
University of Toronto
1 Devonshire Place Toronto, ON
M5S 3K7 Canada
Усіматеріали заявки, включаючирекомендаційнілисти, повинні бути англійськоюмовою. Рекомендаційнілисти, яківідсутніанглійськоюмовою, повинні бути перекладенікваліфікованимперекладачемчи агентством та подані разом ізоригінальним листом.
Детальніше

Стипендія на навчання в КНР 2020

Уряд кнрвиділив 45 стипендій на навчанняабостажуванняукраїнців – заявки прийматимуться до 27 грудня
Українцізможуть пройти навчанняабостажування у вишах Китаю – для цьогокитайська сторона надала 45 стипендійвідповідно до Угоди про співробітництво в галузі науки міжМіністерствомосвіти і науки України та МіністерствомосвітиКитайськоїНародноїРеспубліки.
Пропозиціяорієнтована на навчання за такими рівнями: бакалавр, магістр, аспірант, стажер.
Подати заявку можна до 27 грудня 2019 року
Докладніше
MіжнароднапрограмастудентськогообмінуGlobal UGRAD

Міжнароднапрограмастудентськогообміну (Global UGRAD) – цепрограмаВідділуосвітніх та культурнихпрограмДерждепартаменту США. Програма UGRAD надаєможливість студентам деннихвідділеньвищихнавчальнихзакладів пройти навчанняпротягом 1 академічного року. Всіучасникивідбираютьсянаосновівідкритого конкурсу.
Конкурс на участь у програмі Global UGRAD відкритий і грунтується на оцінцісукупностіакадемічних та особистихдосягненькандидатів. Всі заяви буде розглянуто, півфіналістів буде запрошено на співбесіду.
У програміможутьбрати участь студенти 1, 2, 3 курсів (обов’язковаумова – післяповернення з програми у студентів повинен залишатися як мінімум один семестр до отримання диплому про вищуосвіту).
Детальніше

Администратор