014.01 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА). ПСИХОЛОГІЯ

014.01 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА). ПСИХОЛОГІЯ

Радіонова Тетяна Михайлівна
Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології


НАШЕ МІСТО

НАШ ІНСТИТУТ

НАШ ФАКУЛЬТЕТ

Шановний здобувачу освіти!

         Щиросердо вітаємо на освітній програмі Середня освіта (Українська мова і література). Психологія.

         Життя – це завжди вибір. Від професійного вибору залежить і соціальний статус, і суто внутрішній клімат особистості. Тому перед кожною особистістю нині постає питання вибору пріоритетів навчання і фахової самореалізації.

         Українська мова є загальнонаціональною цінністю та надбанням. Досконале володіння її ресурсами, уміння застосовувати незчисленні поклади української лексики, стилістики, мовної культури є одним із незамінних складників соціумної успішності особистості ХХІ ст., яка прагне повною мірою реалізувати свій потенціал, свої здібності в Україні. Від педагогіки до бізнесу й менеджменту, від наукової діяльності до управління й політики – таким виглядає ареал оприявнення сучасною особистістю знаття й володіння рідною українською мовою.

         Вдумливе студіювання й глибоке знання української літератури дасть змогу сучасній особистості реалізувати себе в таких затребуваних професійних сферах і спеціалізаціях, як журналістика (зокрема веб-журналістика), працівника різноманітних медіа, рекламний бізнес, художня література (передусім проза, есеїстика, поезія), перекладацька діяльність (технічний і художній переклад), наукова діяльність (філологія – перш за все лінгвістика і літературознавство), педагогіка..

         Досягнення особистих цілей і завдань діяльно сприятиме вивчення психології. Без психології неможливо уявити динамічний розвиток і успішну кар’єру особистості ХХІ ст. Це зумовлено тією обставиною, що бар’єри, проблеми, які об’єктивно постають перед сучасною особистістю, ефективно можуть бути подолані виключно за умови використання тієї психологічної культури, якою нині оперує людство. Бути психологом означає бути людиною, яка об’єктивні і суб’єктивні складнощі реальності обертає на свої беззаперечні достоїнства.

Зроби вибір, що допоможе реалізувати себе активно, творчо, енергетично і капіталізувати здібності в особистісну й соціумну успішність власного життя!

НАВЧАННЯ – ТВОРЧІСТЬ

НАВЧАННЯ – ТВОРЧІСТЬ

Кві 26, 2022

Вважаєш, що навчання – це нудно? Тільки не з нами! Освітній процес у Горлівському інституті іноземних мов – це взаємодія і співтворчість, взаємообмін думками й ідеями, нові відкриття. Це процес, коли…

І КОЖЕН ФІНІШ – ЦЕ, ПО СУТІ, СТАРТ

І КОЖЕН ФІНІШ – ЦЕ, ПО СУТІ, СТАРТ

Кві 22, 2022

20 квітня 2022 року на факультеті соціальної та мовної комунікації Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ ДДПУ розпочалася робота атестаційних комісій. Комплексний екзамен із методики навчання української мови і літератури та теорії…

Далі

Середня освіта (українська мова і література). Психологія

Питання та пропозиції

Сергей Гладких