“Інфо – медіа грамотність”

“Інфо – медіа грамотність”

«Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність» Project “Learn to Discern: info-media literacy” Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.Учасники проєкту – Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та Громадська організація «Наша гідність».

Назва проєкту «Mіst» – Стоп інструменталізації історії»

Термін дії проєкту – жовтень 2020 – лютий 2021 

Призначення проєкту – формування стійких навичок до протидії фальсифікаціям, фейкам, вміння їх розвінчати, закріплення вмінь усного та письмового спілкування, вдосконалення навичок соціальної комунікації; поширення критичного мислення серед здобувачів середньої та вищої школи. Під час виконання проєкту його учасники, перш за все здобувачі вищої освіти (20 осіб), отримають важливий досвід реалізації навичок критичного мислення, критичної оцінки джерела. Результати такої критичної оцінки джерел будуть поширені серед учнів, студентів, вчителів (до 100 осіб). В середньостроковій перспективі виконавці проєкту стають шкільними вчителями з досвідом грантової діяльності та навичками критичного мислення (школи переважно Донецької області).

Як остаточний результат – підготовка, оформлення та друк методичних рекомендацій для використання в освітньому процесі середньої та вищої школи (завдяки співпраці з відділом суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПНУ), поширення їх серед навчальних закладів.Форми діяльності, які команда планує здійснити за підтримки грантової програми:Вид діяльностіМета проведення (коротко про результат)
Отримання фахової експертної підтримки

Формування   навичок   критичної   оцінки джерела,    оцінка     рівня    сформованості навичок критичної оцінки джерела

Вид діяльностіМета проведення (коротко про результат) 
Отримання фахової експертної підтримкиФормування   навичок   критичної   оцінки джерела,    оцінка     рівня    сформованості навичок критичної оцінки джерела 
Підготовка аналітичних матеріалів  Реалізація       навичок          критичної       оцінки джерела 
Організація онлайн – квестуВміння застосовувати набуті знання на практиці 
Відеозустрічі з учнями, студентами, вчителямиДоступне та аргументоване представлення результатів 
Відеозустрічі із здобувачами інших ЗВО для розповсюдження результатів проектуПоширення знань про медіаграмотність 
Оформлення   основних   результатів  цих розвідок     з     метою     використання      в освітньому процесі середньої та вищої школиВиконання предметно-історичного та педагогічного дослідження 
Інформаційний супровід проєктуПоширення інформації про хід та результати проєкту 

#Вивчайтарозрізняй #МиМедіаграмотні

1.Аналітична записка

2.Аналітична записка

3.Аналітична записка

Заключний звіт

Рецензія

3-5 грудня відбулися онлайн-зустрічі учасників команди «Mist – Стоп інструменталізації історії» проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» з експертом проєкту – докторкою історичних наук, професоркою, провідною науковою співробітницею Інституту історії України НАНУ Стяжкіною Оленою Вікторівною. Тема зустрічей – «Методологічні та методичні основи аналізу історичного джерела».  У зустрічі взяли участь здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів. Упродовж трьох днів  відбувалися обговорення, ставилися завдання, визначалися  плани в  дослідженні актуальних питань сучасної вітчизняної історичної науки.

23 грудня в навчальному корпусі інституту відкрилася  фотовиставка «Україна відома та невідома», на якій представлені авторські  світлини професора Докашенка В.М.  Виставка є одним з результатів  виконання наукової теми кафедри вітчизняної та зарубіжної історії «Історико – культурні пам’ятки української провінції». Предметом дослідження виступили історико-культурні пам’ятки державного значення всіх 24 областей та однієї автономної республіки України. Першу експедицію була здійснено в 2008 р. до Кіровоградської області, а останню –   до Київської в 2019 р. Отже, вдалося відтворити загальний стан історико-культурних пам’яток  всіх регіонів України.

Головна мета і самого дослідження, і даної виставки –  показати красу нашої землі, багатство її культурної та природної спадщини, привернути увагу до проблеми збереження цього багатства. Частина світлин має вже історичне значення, бо одна частина з них вже не підлягає відновленню, а інша зруйновані під час бойових дій на сході.       Спочатку автори планували представити тільки історико-культурні пам’ятки, але додали й пам’ятки природи, на які так багата наша чарівна країна.

         Актуальність теми та самої виставки значно підсилюється   в контексті Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка затверджена   Постановою Кабінету Міністрів України (№ 695 від 05.08.2020 р.) і  одним із напрямів реалізації Стратегії визначено саме захист культурної спадщини.

Підготовка матеріалів виставки продемонстрували ще один важливий її аспект – формування візуальної грамотності, адже вміння аналізувати фото є однією з компетентностей, що розвиває проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність», учасником якого інститут  став з 2019 року.

         «Були роздуми щодо назви виставки…- зауважив Віктор Миколайович, – але зупинилися на цій: «Україна відома та невідома», бо так багато ще місць, які захоплюють подих, які здатні викликати  найсильніші емоції та почуття. Нам дуже хотілося поділитися цими емоціями і  нашим болем за подальшу долю цієї краси».

29 грудня 2020 р. згідно   робочого плану відбулася он-лайн зустріч з вчителями і викладачами навчальних закладів за темою «Історія як об’єкт гібридної загрози». Команда ГІІМ ознайомила учасників з проєктом «Mist» – Стоп інструменталізації  історії». Вирішено провести в кінці січня тренінг з учнями старшої школи з метою вироблення навичок критики історичного джерела. В зустрічі взяли участь вчителі  шкіл Донецької області, викладачі коледжів та ЗВО м. Бахмут.

28 січня 2021 р. відбувся квест «Вітрила історії. Як ти знаєш історію рідного краю?», в якому взяли участь здобувачі вищої освіти ГІІМ, медичного коледжу, представники громад м. Бахмут та м. Часів-Яр. Учасники заходу закріплювали свої навички інформаційної грамотності на краєзнавчому матеріалі.

ПІДСУМКИ КВЕСТУ

«Вітрила історії» –  Як ти знаєш історію рідного краю?  

Кількість набраних балівНазва командиСклад команди
81 із 95«Тріумвірат»Безмен Микита – капітан Власов Назар, Ландік Анна
65 із 95«Імперія»Затонська Анастсія – капітан, Лоцман Аліна, Чмакіна Анна
62 із 95«Мисливці на мамонтів»Безмен Кирило – капітан, Вєшкін Валера, Колодяжна Лера
53 із 95«Учні Кліо»Полянська Альона – капітан, Бєлий Євген, Діаковський Ілля
53 із 95«ГікSOS»Мішунін Михайло, Руденко Дмитро, Гречуха Олег

29 січня 2021 р. згідно   робочого плану відбувся  тренінг для учнів 11-х класів за темою «Історія як об’єкт гібридної загрози», до участі в якому залучені були старшокласники шкіл Донецької та Луганської областей. Під час тренінгу його учасники мали можливість ознайомитися з проєктом «Mist» – Стоп інструменталізації  історії», а також під час виконання різних вправ («Як розрізнити факт від судження?», «Що таке емоційна забарвленість?», «Як підтвердити \ спростувати наявність релігійної толерантності в Україні?») виробити навички інфо-медійної грамотності.

5 лютого 2021 р. згідно   робочого плану відбулася онлайн зустріч – круглий стіл з викладачами та здобувачами Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, учасники якого обговорили аналітичні записки, підготовлені членами команди ГІІМ.

9 лютого 2021 р. згідно   робочого плану відбулася онлайн зустріч – круглий стіл з викладачами та здобувачами Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, учасники якого обговорили аналітичні записки, підготовлені членами команди ГІІМ.

         Учасники зустрічей визначили важливість та значущість проєкту у формуванні медіа грамотності та протистоянні спробам маніпуляцій з використанням  історичного матеріалу.

13 лютого згідно  робочого плану відбулася фінальна зустріч – онлайн перекличка учасників та запрошених «Історія – міст в майбутнє, в якій взяли участь члени команди ГІІМ та учасники всіх попередніх заходів – учні, вчителі, викладачі та здобувачі вищої освіти Сумського та Центральноукраїнського педагогічних університетів. Було підсумовано перші результати проєкту, визначено історії успіхів його учасників, окреслено стратегії впровадження розробок проєкту в освітній процес.

Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»         Згідно  нашого робочого плану 3-5 грудня 2020 р. відбудуться он-лайн зустрічі з експертом проєкту за темою «Методологічні та методичні основи аналізу історичного джерела».
         Експерт –  Стяжкіна Олена Вікторівна, докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця Інституту історії України НАН України.Долучитися до зустрічі  можна за посиланнями:

3 грудня, четвер  о 9.30 : meet.google.com/ifj-kwga-vgq

4 грудня, п’ятниця 0 17.00:meet.google.com/ihc-xxng-aej

5 грудня, субота о 9.30:         meet.google.com/thv-rjfy-hdr

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.

 

Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

         23 грудня  о 13.30 відбудеться відкриття фотовиставки «Україна відома і невідома».

            Запрошуємо на захід.

Підключатися до конференції Zoom за наступним посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/79958052550?pwd=K1hzRC83bzJNMHN4aklJaDZxS3Vtdz09
Ідентифікатор конференції: 799 5805 2550
Код доступу: 3bJd9T

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

         Згідно  нашого робочого плану 29 грудня о 15.00 відбудеться он-лайн зустріч з вчителями і викладачами навчальних закладів за темою «Історія як об’єкт гібридної загрози».

         Мета зустрічі – ознайомлення з проєктом «Mist» – Стоп інструменталізації  історії»;

                                       вироблення формату зустрічі з учнями старшої школи.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://us04web.zoom.us/j/79003578824?pwd=cHpaNjZ2Z1g1dGRlLy9abDk3ZXl0UT09

Ідентифікатор конференції: 790 0357 8824

Код доступу: 7jCR80

 

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

         Згідно  нашого робочого плану 28 січня о 13.00 відбудеться квест «Вітрила історії. Як ти знаєш історію рідного краю?».

         Мета заходу – закріплення  навичок медіа грамотності на краєзнавчому матеріалі.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://zoom.us/j/98686343823?pwd=dU5TUXBvVjJTc1NsQ0Y4akVjM0xKUT09

 

Ідентифікатор конференції: 986 8634 3823

Код доступу: 298592

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

         Згідно  нашого робочого плану 29 січня о 14.00 відбудеться тренінг для учнів 11-х класів за темою «Історія як об’єкт гібридної загрози».

         Мета зустрічі – ознайомлення з проєктом «Mist» – Стоп інструменталізації  історії»;

                                       вироблення навичок інфо-медійної грамотності.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://zoom.us/j/99598842695?pwd=cWJwZzhtbEU5dTBGRHZYcUhHdjVVdz09

Ідентифікатор конференції: 995 9884 2695

Код доступу: 458727

         По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

            Згідно  нашого робочого плану 5 лютого січня об 11.00 відбудеться онлайн зустріч – круглий стіл з викладачами та здобувачами Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.

Мета заходу – обговорення аналітичних записок учасників проєкту.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://zoom.us/j/99955993795?pwd=cDNoNXZrOXJmL3pvNjBabSswYWJ5UT09

Ідентифікатор конференції: 999 5599 3795

Код доступу: 185972

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

              Згідно  нашого робочого плану 9 лютого  о 13.00 відбудеться онлайн зустріч – круглий стіл з викладачами та здобувачами Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Мета заходу – обговорення аналітичних записок учасників проєкту.

 

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom

https://zoom.us/j/97321510722?pwd=M25uTXNER3E5R0xpNEYvSXlYMmVGdz09
Ідентифікатор конференції: 973 2151 0722

Код доступу: 962719

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.


Шановні учасники команди «Mist – Стоп інструменталізації історії»

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Шановні запрошені!

 

         Згідно  нашого робочого плану 13 лютого о 10.00 відбудеться фінальна зустріч – онлайн перекличка учасників та запрошених – учні, вчителі, викладачі та здобувачі вищої освіти Сумського та Центральноукраїнського педагогічних університетів за темою  «Історія – міст в майбутнє».

Мета заходу – підведення підсумків впровадження проєкту.

Долучитися до зустрічі  можна за посиланням:

Конференція Zoom
https://zoom.us/j/95711547425?pwd=S053bTI1ZlhZakw4eFVlN0R4L0FOdz09

Ідентифікатор конференции: 957 1154 7425

Код доступу: 494215

По завершенню заходу просимо заповнити Реєстраційну форму IREX  за лінком  https://cutt.ly/lggejLu. Зареєстровані учасники отримують відповідний сертифікат.

Learn to Discern in Ukraine National Rollout Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність – національне розгортання 2021-2022

Name of the project /Назва проєкту: Факти з історії Донбасу

Project implementation period /Термін виконання проєкту: листопад 2021 – лютий 2022

Опис запропонованої ідеї

Purpose of the proposed activity within the grant program / Мета запропонованої діяльності у рамках грантової програми.

Вивчення невідомих або замовчуваних сторінок історії регіону, розвінчання міфів та спростування стереотипів, протидія дезінформації щодо минулого та сучасності Донбасу через візуальне знайомство з історичними пам’ятками Донецької та Луганської областей та історико-критичний аналіз фактів. Досягнення мети планується шляхом створення сайту «Україна відома і невідома», на якому будуть представлені світлини культурних пам’яток Донбасу з супровідним текстом, в тому числі й аудіо запис. Поєднання фото з аудіо текстом сприятиме формуванню цілісного картини історичного шляху цього регіону.

Target audience of the proposed activity and geography within the grant program / Цільова аудиторія запропонованої діяльності та географія проєкту.

Цільова аудиторія – здобувачі освіти всіх рівнів, вчителі та викладачі, представники громади у першу чергу Донецької та Луганської областей. В перспективі, оскільки результат проєкту буде доступний онлайн, – мешканці всіх областей України та представники зарубіжного українства.

What forms of activity does your team plan to carry out with the grant program support / Які форми діяльності Ваша  команда планує здійснити за підтримки грантової програми.

Вид діяльностіМетаВідповідальна особа
Розробка сайту «Україна відома і невідома»Створення логічної структури сайту, відбір фотоматеріалів, написання текстів, співпраця з розробниками ресурсу, взаємодія із ЗВО для розміщення сайту на базі сайту ЗВО. Мета – представлення та поширення на всеукраїнському рівні фотофактів історичних пам’яток Донецької та Луганської областей, аналіз їх зв’язку з історією та розвитком країни. Докашенко В.М. (матеріали до сайту); Дейкало А. (представник розробників сайту)
Екскурсія сайтом «Україна відома і невідома»Відбір матеріалу, написання тексту екскурсії, аудіо запис екскурсії, розміщення аудіо файлів на сайті. Мета – надати цілісний підхід до історії краю через поєднання візуального та аудіо сприйняття матеріалу, заохочення здобувачів вищої освіти та інших категорій населення до свідомої само ідентифікації через історико-культурні пам’ятки. Докашенко В.М. + здобувачі- виконавці проєкту
Проведення онлайн – конференції «Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу»Вироблення методологічних підходів до формування контенту сайту «Україна відома і невідома»: усвідомлення місця і ролі фото та кіно документів у розумінні історичного процесу, вміння аналізувати фото та інші візуальні ряди тощо Волвенко Н.М.
Онлайн зустріч «Прадавня історія Донбасу» за результатами літньої археологічної експедиції 2021 р.Формування вміння шукати та працювати з джерелами та першоджерелами, аргументувати власну думку в роботі з артефактами на прикладі знахідок археологічної експедиції 2021 року, що відбулася в Сватівському районі Луганської області.Бєлий Є.С.
Круглий стіл «Нові медіа та актуалізація проблеми краєзнавства»Формування вміння використовувати медіа для соціального блага, усвідомлення відповідальності за використання соціальних мережБезмен М. Г.

What results do you expect to get from the proposed activity / Які результати ви очікуєте отримати від запропонованої діяльності? Опишіть кількісні та якісні показники у підсумку.

Наявність спеціального сайту надасть можливість розширити аудиторію до максимально можливого рівня, охопивши учнів шкіл, студентів, вчителів, викладачів та всіх зацікавлених історією рідного краю, а також вийти на всеукраїнський рівень.

Якісний вплив визначається новими онлайн можливостями пізнання історичної регіоналістики, використанням матеріалу в дистанційній освіті, що надає можливість користувачам вдосконалювати навички використання онлайн інструментів, а також формує здатність співвіднести факти, події, процеси з візуальними символами.

Кількісні показники визначаються вільним доступом до матеріалів сайту користувачів мережі; отримати конкретні цифри відвідувачів надасть можливість лічильник відвідування, який планується до розміщення на сайті.

Sustainability of the proposed project and tools for promoting its results / Життєздатність запропонованого проєкту та засоби просування його результатів (сталість проєкту).

У межах проєкту розробляється сайт та онлайн-екскурсія «Український Донбас: минуле, сьогодення, майбутнє», який функціонуватиме на основі сайту Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету. ЗВО приймає відповідальність за обслуговування сайту, його автори надалі розроблятимуть наступні онлайн екскурсії за матеріалами інших регіонів України. Такий матеріал є в наявності у авторів сайту внаслідок завершення 11-річного виконання наукової теми «Історико-культурні пам’ятки української провінції: пошуковий та дослідницький аспекти». Створення в ЗВО студії звукозапису надасть реальну можливість для якісного запису онлайн – екскурсій.

Indicate the connection with the previously implemented grant project and demonstrate how the sustainability of the results achieved in the new project will be ensured. / Зазначити зв’язок із попередньо реалізованим грантовим проєктом та продемонструвати, яким чином буде забезпечена сталість досягнутих результатів в новому проєкті.

Під час втілення попереднього грантового проєкту «Стоп інструменталізації історії» грантова команда (факультативно) створила фотовиставку «Україна відома і невідома», на якій представлено результати більш ніж десятирічного досвіду роботи над темою «Історико-культурні пам’ятки української провінції» (2008 – 2020 рр.). На основі представлених світлин було підготовлено кілька навчальних вправ з історії України, зокрема вправу на встановлення наявності/відсутності релігійної толерантності в Україні, яка увійшла в реалізований грантовий проєкт.

Сьогодні з виставкою має можливість ознайомитися обмежене коло осіб, а тому створення сайту виставки – це можливість поширити цінну інформацію на широке коло осіб, підкреслити важливість застосування інструментів медійної грамотності при аналізі історичних джерел та артефактів.

Сталість проєкту буде забезпечена можливістю розміщення сайту виставки на сайті ЗВО, та подальший технічний супровід сайту виставки силами ЗВО, і подальший розвиток змістовної частини виставки – командою проєкту – працівниками ЗВО.

Please indicate any additional information you consider necessary to provide us / Будь ласка, зазначте будь-яку додаткову інформацію, яку вважаєте за необхідність нам повідомити.

Частина світлин має на сьогодні вже історичне значення, бо одна частина історичних пам’яток не підлягає відновленню, а інша – зруйнована під час бойових дій на території Донецької та Луганської областей. До участі в проєкті залучаються викладачі та здобувачі освіти переміщеного навчального закладу, частина здобувачів приїхала на навчання з території тимчасово непідконтрольної уряду України. Цей факт сприятиме процесам реінтеграції вказаних територій до України.

Team members that will be involved in the implementation of activities under the grant program /Склад команди, що залучатиметься до виконання діяльності за грантовою програмою:

ПІБПосада/роль на проєкті
Шкуропат Марина ЮріївнаДоцент, керівник
Докашенко Віктор МиколайовичПроф., автор сайту
Волвенко Наталія МиколаїінаДоцент, модератор конференції
Корольов Вячеслав ВалерійовичВикладач, технічна підтримка проєкту
Бондаренко Поліна СергіївнаВикладач, виконавець
Безмен Микита ГеннадійовичЗдобувач, модератор круглого столу
Астахов Олексій СергійовичЗдобувач, виконавець
Рибалка Поліна СергіївнаЗдобувач, виконавець
Бєлий Євгеній СергійовичЗдобувач, виконавець
Петухов Данило ОлександровичЗдобувач, виконавець
Третяченко Тетяна ВолодимирівнаЗдобувач, виконавець
Валєй Поліна СергіївнаЛаборант, виконавець

Шановні учасники команди «Факти з історії  Донбасу» і запрошені до проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Згідно  нашого робочого плану 11 грудня відбудеться он-лайн зустріч учасників археологічної експедиції Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету «Прадавня історія Донбасу: підсумки польового сезону 2021».

Долучитися до зустрічі  можна за посиланнями:

11 грудня, субота, о 12.00 :   
https://us06web.zoom.us/j/85249846399?pwd=S1hxSTdIbzVoNnVSQmV1VC9jSnY3UT09
Ідентифікатор конференції: 852 4984 6399
Код доступу: 498288  

По завершенню заходу просимо заповнити Форму зворотного зв’язку за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8grMZA7pssGm62oe7jgU3yonguryOk6iNDBc7OTugWwL_0g/viewform?usp=sf_link

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні учасники команди «Факти з історії  Донбасу» і запрошені до

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Згідно  нашого робочого плану 14 грудня відбудеться он-лайн засідання редакційної колегії збірника «Грані історії» з метою обговорення матеріалів, поданих до збірника за результатами V Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу».

Долучитися до зустрічі  можна за посиланнями:

14 грудня, вівторок, о 15.30 :   
https://us06web.zoom.us/j/89978670347?pwd=N0NmcEQ3akdQTlkzR0UySkNWblp2QT09
Ідентифікатор конференції: 899 7867 0347
Код доступу: 289485

По завершенню заходу просимо заповнити Форму зворотного зв’язку за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8grMZA7pssGm62oe7jgU3yonguryOk6iNDBc7OTugWwL_0g/viewform?usp=sf_link

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні учасники команди «Факти з історії  Донбасу» і запрошені до

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо – медійна грамотність»

Згідно  нашого робочого плану 17 грудня відбудеться он-лайн круглий стіл «Нові медіа та  актуалізація проблем краєзнавства»

Долучитися до зустрічі  можна за посиланнями:

17 грудня, п’ятниця, о 15.00 :   
https://us06web.zoom.us/j/86072441494?pwd=VjVqTytzblBYTXpVeERmZDEyVFNnZz09

Ідентифікатор конференції: 860 7244 1494
Код доступу: 524157

По завершенню заходу просимо заповнити Форму зворотного зв’язку за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8grMZA7pssGm62oe7jgU3yonguryOk6iNDBc7OTugWwL_0g/viewform?usp=sf_link

11 грудня здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня факультету соціальної та мовної комунікації провели онлайн зустріч зі студентами Східноукраїнського національного університеті імені Володимира Даля. Це були учасники археологічної експедиції  2021 року, які спільно проводили розкопки  біля села Хомівка Сватівського району Луганської області. Метою нинішньої зустрічі «Прадавня історія рідного краю: підсумки польового сезону 2021» стала презентація результатів археологічних досліджень спільної експедиції, які докладно висвітлив керівник експедиції доктор історичних наук Ю.М. Бровендер. Учасники зустрічі показали свої вміння шукати та працювати з джерелами та  першоджерелами, аргументувати власну          думку на  знахідках експедиції.

Археологічна експедиція не тільки наукове та освітнє  дослідження, це й неоцінений досвід комунікації, обміну інформацією, формування вмінь вести дискусію та інше. Своєрідний «щоденник» експедиції надав можливість переконатися в цьому й  знову пережити моменти відкриття, натхнення  і шаленої втоми. До зустрічі були запрошені студенти І-го курсу груп 101а та 102а, які вивчають  навчальну дисципліну «Археологія», а влітку вже 2022 року  будуть мати можливість свої теоретичні знання закріпити в експедиції на Усове озеро в Лиманському районі Донецької області. Саме туди планують нову спільну експедицію наші археологи.

І сама експедиція, і презентація її результатів є реальним проявом набуття студентами нових навичок роботи з речовими історичними джерелами, вмінь їх ретельного дослідження та критичного осмислення.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14 грудня 2021 року відбулося онлайн-засідання членів редакційної колегії збірника наукових праць «Грані історії» під керівництвом головного редактора –професора Докашенка В.М.  До чергового номера збірника наукових праць увійдуть матеріали, що пройшли апробацію під час проведення V Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Регіоналістика в цивілізаційному вимірі: напрями та перспективи поступу». Метою заходу стало   визначення методичних підходів та структурного алгоритму  формування контенту сайту «Україна відома і невідома» на основі публікацій збірника «Грані історії».

 Члени редколегії обговорили основні тематичні рубрики сайту, особливості подання фото матеріалів та текстового наповнення.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 грудня відбувся круглий стіл «Нові медіа та   актуалізація проблем краєзнавства», до участі в якому долучилися учні шкіл Донецької області, студенти Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету, вчителі та викладачі. Предметом обговорення стали відео сюжети з історії Бахмута та Бахмутського краю, підготовлені вчителем історії ЗОШ № 10 Бахмутської міської ради, членом Національної спілки краєзнавців М. Безменом.

 Учасники круглого столу жваво обговорювали питання про відповідальність автора в соціальних мережах, про використання соціальних мереж на благо суспільства і неприпустимість їх використання з метою роздмухування ворожнечі, нагнітання агресивності тощо, про особливості джерельної основи для таких відео сюжетів, про критичну оцінку джерел. Важливім підсумком зустрічі стала участь старшокласників як в обговоренні цих питань, так і в підготовці відео на історичну тематику. Представник Бахмутської молодіжної ради Д.Солнцев підкреслив значення цієї роботі у вихованні дбайливого ставлення до власної історичної спадщини.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключним акордом виконання другого етапу проєкту стала закупівля обладнання для студії звукозапису. Так, ми придбали студійний монітор, студійні навушники та підставку для мікрофона. Гарний початок для створення студії, яка обов’язково запрацює в новому році.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Команда проєкту “Факти з історії Донбасу”  завершує третій етап і проводить відповідальну  та важливу частину роботи – запис аудіофайлів для фото сайту. На світлинах – моменти підготовчого етапу, звукорежисер та диктори  готуються до запису. А коли починається запис всі і все навколо замовкає.

Сергей Гладких