СПЕЦІАЛЬНІ КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНі КОРОТКОСТРОКОВі ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ефективна ділова взаємодія та безконфліктна комунікація
Ділова українська мова
Англійська мова для професійного спілкування держслужбовців
Ділове листування англійською мовою
Моделі психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання
Телефонне спілкування англійською мовою
Чеська мова для початківців
Менеджмент в освіті
Політична іміджологія 
Методика використання комп’ютерних технологій в школі
Моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інноваційного педагогічного менеджменту
Формування іншомовної комунікативної компетентності дипломованихспеціалістів різних сфер діяльності

вул. В. Першина 24, м. Бахмут, 84511

giim@forlan.org.ua

technology@forlan.org.ua

+38(06274)4-05-37

+38(050)700-38-44

ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДВНЗ ДДПУ

Сергей Гладких