БАКАЛАВРІАТ

БАКАЛАВРІАТ

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Середня освіта. Мова і література (англійська і друга західноєвропейська мова)
Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська)
Середня освіта. Мова і література (французька, англійська)
Середня освіта. Мова і література (іспанська, англійська)
Філологія (англійська і друга західноєвропейська мова)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Середня освіта (Історія, англійська мова і література)
Середня освіта (Історія). Психологія
Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія
Практична психологія
Середня освіта (Українська мова і література; англійська мова і література або російська мова і література)
Середня освіта (Українська мова і література). Психологія
Середня освіта (Мова і література (англійська)). Українська мова і література або російська мова і література)
Філологія (Переклад (англійська; німецька або французька мови))
Середня освіта (англійська мова і література). Інформаційно-комунікаційні технології

Владислав Ванда