МАГІСТРАТУРA

МАГІСТРАТУРA

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ

Германські студії:  лінгвістика, літературознавство, перекладознавство
Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство
Лінгводидактичні стратегії  навчання англійської мови, другої мови 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Середня освіта  Історія англійська мова і література
Середня освіта (Історія )  Психологія
Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія
Практична психологія
Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і література)
Середня освіта (Українська мова і література). Психологія
Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)
Переклад і міжкультурна комунікація (англійська; німецька або французька мови)
Сучасні філологічні студії: українська, англійська або російська мови і літератури

Владислав Ванда