Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність: інформаційний бюлетень

Як просувати цінності академічної доброчесності в українських університетах?

Закон України “Про освіту”, стаття 42.

Етичний кодекс ученого України. Схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 р. № 2.

Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності. Укладено підкомісією 303 “Академічна доброчесність” Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення якості вищої освіти Науково-методичної ради МОН у 2016 р

Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти. Лист МОН від 26.10.2017 р. № 1/9-565.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо). Лист МОН від 15.08.2018 р. № 1/11-8681. Автори — Олексій Панич, Олександр Малишев, Юрій Каганов.

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесностіМетодичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. Лист МОН від 23.10.2018 р. № 1/9-650. Автори — Володимир Бахрушин, Євген Ніколаєв. Підготовлено в рамках Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні

Завантажити та роздрукувати за посиланням.

Навчальні модулі з етики та доброчесності. Розроблені Управлінням ООН з наркотиків і злочинності. Переклад — Програма USAID “Нове правосуддя”.

Фундаментальні цінності академічної доброчесності.

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. На платформі Prometheus.

Академічна доброчесність в університеті. Курс на платформі VumOnline.

Офіційний сайт проєкту.

Опитування 2016 і 2018 років в університетах-учасниках SAIUP: порівняльний звіт.

Мотивація студентів до навчання як визначальна умова академічної доброчесності (результати дослідження CEDOS «Академічна доброчесність: стан та фактори впливу», проведеного у листопаді-грудні 2016 р.).

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів (пер. з англ.).

Шліхта Н., Шліхта І. “Основи академічного письма“: методичні рекомендації та програма курсу.

Редагування наукових текстів (11 червня 2020 р., Богдана Романцова)

Оформлення списків джерел. Цитування та посилання (12 червня 2020 р., Світлана Чуканова)

Як написати тези до доповіді чи дипломної роботи? (15 червня 2020 р., Євген Ніколаєв)

Як написати анотацію? (22 червня 2020 р., Віктор Дроздов)

Як написати аргументативне есе? (27 серпня 2020 р., Марта Томахів)

Написання огляду літератури (28 серпня 2020 р., Богдана Романцова)

Офіційний сайт проєкту

Фейсбук-сторінка

YouTube-канал.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. К., 2016. 234 с.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 170 с. Див. тут про сумнівну доброчесність цього видання.

UniCheck.

StrikePlagiarism.

Як користуватися “антиплагіатними” програмами?

Стадний Є. Рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах.

Етичний кодекс ученого України.

The Netherlands Code of Conduct for Academic Practice.

Ревуцька С.К. Курс лекцій з дисципліни “Академічне письмо”.

Матеріали використані з ресурсу https://www.skeptic.in.ua/integrity/

Чи я плагіював? Змістовний рисунок із видами плагіату. Переклад з англ. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні.

Матеріали використані з ресурсу https://www.skeptic.in.ua/integrity/

Спектр плагіату 2.0. Оновлена версія попередньої інфографіки. Переклад з англ. Світлана Чуканова.

Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: Нормативна база і світовий досвід.

Гаєв Є. Шість уроків з академічної доброчесності. Навчальний посібник.

Єгорченко І. Академічна доброчесність: стандарти світової спільноти чи імітація?

Єгорченко І. Що робити, якщо хочеться (чи наказали) заперечити звинувачення в академічному плагіаті.

Лютий Т. Плагіат. Злочин та кара.

Маринич Т. (ред.) Довідник з академічної доброчесності.

Онищенко О. Чому студенти списують.

Плагіат у вищій освіті. Послуги з написання студентських робіт на замовлення: аналіз ситуації у вищій освіті Великобританії та подальші кроки. QAA . Агенція забезпечення якості вищої освіти Великобританії. Пер. з англ.

Сацик В. Сучасні стандарти академічного письма (вимоги провідних світових видавництв та університетів).

Стукало Н.В., Ковальчук К.В., Литвин М.В. та ін. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : Метод. посібник. Дніпро, 2013.

Федорченко Ю. Академічна недоброчесність у вищій школі як системна проблема.

 Шестакова Е. Пандемія нефаховості і безвідповідальності.

Владислав Ванда