Факультет соціальної та мовної комунікації

Факультет соціальної та мовної комунікації

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Надавати якісні освітні послуги – значить вести до успіху!

Факультет соціальної та мовної комунікації  – це колектив однодумців, об’єднаних ідеєю розбудови освітнього середовища, що базується на повазі, довірі, принципах доброчесності, співпраці і взаємодії, які намагаються йти в ногу з часом, а то й бути на крок попереду. 

Місія факультету соціальної та мовної комунікації – освіта талановитих і мотивованих лідерів України – успішних професіоналів у галузі навчання та викладанняісторії, англійської мови і зарубіжної літератури, української мови і літератури, російської мови і літератури, фахівців з розвиненими навичками практичного психолога та  компетентного перекладача з англійської, німецької або французької мов, які здатні здійснювати трансформації суспільства через створення та передачу знань. 

Цінності: якість і професіоналізм, толерантність і соціальна комунікабельність, відповідальність і гнучкість, творчість і допитливість.

До структури факультету соціальної та мовної комунікації сьогодні входять кафедри:

 • вітчизняної та зарубіжної історії (завідувач: д.іст.н., проф. Докашенко Г.П.);
 • української філології (завідувач: к.філол.н., доц. Радіонова Т.М.);
 • англійської філології та перекладу  (завідувач: к.філол.н., доц. Андрущенко В.О.);
 • мовознавства та російської мови (завідувач: к.філол.н., доц. Колесніченко О.Л.). 
 • психології (завідувач: к.психол.н., доц. Борозенцева Т.В.).

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» (термін навчання – 3 роки 10 місяців) та «магістр» (термін навчання – 1 рік 4 місяці) за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • 014 Середня освіта (Історія):

1. Середня освіта (Історія, англійська мова і література);

2. Середня освіта (Історія). Психологія;

 • 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)):

1. Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія;

2. Середня освіта (Мова і література (англійська), російська мова і література);

 • 053 Психологія:

1. Практична психологія;

 • 014 Середня освіта (Українська мова і література):

1. Середня освіта (Українська мова і література). Психологія;

2. Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова і література);

 • 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська:

1. Філологія (Переклад (англійська; німецька або французька мови));

Освітній ступінь «магістр»:

 • 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська:

Переклад і міжкультурна комунікація (англійська, німецька або французька мови);

 • 035.01 Філологія. Українська мова і література:

Сучасні філологічні студії: українська, англійська або російська мови і літератури;

 • 053 Психологія:

Практична психологія;

014 Середня освіта (Англійська мова і література):

1. Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська);

2. Середня освіта (Мова і література (англійська)). Психологія;

 • 014 Середня освіта (Історія):

1. Середня освіта (Історія). Психологія;

2. Середня освіта (Історія, англійська мова і література);

 • 014 Середня освіта (Українська мова і література):
 • Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова і література);
 • Середня освіта (Українська мова і література.). Психологія

До уваги вступників 2022 року! Це буде вам цікаво!

Саме для вас на факультеті започатковано дві нові освітні програми зі спеціальності Середня освіта (Англійська мова і література) –

Середня освіта (Англійська мова і література). Медіаосвіта / Secondary Education (English Language and Literature). Media Education;

Середня освіта (Англійська мова і література). Інформаційно-комунікаційні технології / Secondary Education (English Language and Literature). Information and Communication Technology.

Наші освітні програми орієнтовані на здобувача, хто вже на етапі свого професійного вибору має чітке бачення свого соціального статусу та фахової самореалізації, в чиїх планах –

 • досконале володіння ресурсами української та/або англійської, російської, німецької чи французької мов як незамінним складником соціальної успішності особистості ХХІ ст. – від педагогіки до бізнесу й менеджменту, від наукової діяльності до управління й політики;
 • якісний рівень перекладацької майстерності на міжнародних конференціях і зустрічах із світовими діячами, що забезпечує успіх переговорів і загалом міжнародної співпраці;
 • осягнення історії як результату діяльності конкретних осіб з усіма їхніми таємними та публічними думками та діями, розуміння глибинних мотивів вчинків великих людей, володарів світу;

перетворення об’єктивних та суб’єктивних складнощів реальності на свої беззаперечні переваги, набуття вмінь протидіяти таким загрозам психіки сучасної людини, як інформаційне перенавантаження, непорозуміння, відчуженість, бажання навчитися опановувати тривожність, перемагати депресію, долати конфлікт.

Допомагаємо кожному реалізувати себе активно, творчо, енергійно і капіталізувати здібності в особистісну й соціумну успішність власного життя!

Структура факультету:

План роботи вченої ради факультету соціальної та мовної комунікації

 Як зв’язатися з нами?

Адреса: м. Бахмут (Артемівськ), вул. Садова, 78а, ауд. 307

Телефон: +38 (099) 762-32-81

e-mail: fstmk@forlan.org.ua

Администратор