Підвищення кваліфікації для вчителів гуманітарного циклу, практичних психологів та керівних кадрів

Підвищення кваліфікації для вчителів гуманітарного циклу, практичних психологів та керівних кадрів

Ідея підвищення кваліфікації узабезпеченні самовдосконалення слухачів на основі активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання посадово-функціональних обов’язків

Підвищення кваліфікації полягає в необхідності підготовки вчителя Нової української школи до реалізації освітньої політики держави шляхом опанування новітніми практиками, технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів

Навчання розраховано для практичних психологів керівних кадрів та працівників освіти гуманітарного циклу з наступних спеціальностей:

  • українська мова і література;
  • іноземні мови (англійська, французька, німецька, іспанська);
  • російська мова і література;
  • історія;
  • зарубіжна література;
  • практична психологія.

Вид та форма навчання: індивідуальна,за програмою підвищення кваліфікації (денна, дистанційна), професійні тренінги

Обсяг: 30 годин1 кредит ЄКТС

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Мета: підвищення набутого досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій

Індивідуальна форма навчання організовується Навчально-науковим центром сучасних технологій формування професійної компетентності  шляхом індивідуального плану протягом двох тижнів. Для кожного з учасників прикріплено наукового керівника випускних кваліфікаційних робіт

За успішного виконання випускної кваліфікаційної роботи працівник отримує відповідний документ – свідоцтво про підвищення кваліфікації.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ

Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів щодо реалізації завдань загальної середньої освіти до вимог концепції Нової Української школи.

Очна та дистанційна форма навчання проводяться у групах та організовується Навчально-науковим центром сучасних технологій формування професійної компетентності шляхом проведення практичних і тренінгових занять, інтерактивних лекцій, семінарів, конференцій та самостійної роботи працівників

Тематика навчання

За успішного виконання програми працівники отримують відповідний документ – свідоцтво про підвищення кваліфікації

За додатковою інформацією звертайтесь:

м. Бахмут, вул. Василя Першина, 24, ауд.102

+380509179348

technology@forlan.org.ua

Владислав Ванда