Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

Мета: набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності

Види підвищення кваліфікації: спеціальні короткострокові програми, професійні тренінги

Форма навчання: денна, дистанційна у групах від 10 осіб

Обсяг: 30 годин – 1 кредит ЄКТС (від 5 до 14 днів)

СПЕЦІАЛЬНІ КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ

Мета:  підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду та відповідно до їх індивідуальних потреб і спеціальних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування

Програми

Назва

Напрям

1

Ефективна ділова взаємодія та безконфліктна комунікація

Професійні знання, лідерство, комунікація та взаємодія, управління організацією роботи та персоналом, командна робота та взаємодія

2

Ділова українська мова

Культура професійного мовлення

3

Англійська мова для професійного спілкування держслужбовців

Культура іншомовної професійної комунікативної  компетенції

4

Ділове листування англійською мовою

Культура ділового листування англійською мовою

5

Моделі психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання

Професійні знання, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі, здійснення навчально-корекційного процесу на високому якісному рівні; формування комплексних компетенцій педагогічного менеджера, розвиток організаторських здібностей, системного, творчого, аналітичного мислення та сприяння формуванню вмінь створювати психологічно комфортну атмосферу та підтримувати дух партнерства в навчальному закладі

6

Телефонне спілкування англійською мовою

Професійні знання, телефонна комунікація та взаємодія, телефонний етикет

7

Чеська мова для початківців

Культура іншомовної комунікативної  компетенції

8

Менеджмент в освіті

Формування комплексних компетенцій менеджера освіти, розвиток організаторських здібностей, системного, творчого, аналітичного мислення та сприяння формуванню вмінь створювати психологічно комфортну атмосферу та підтримувати дух партнерства в навчальному закладі

9

Політична іміджологія

Соціально-психологічні теорії комунікації

10

Методика використання комп’ютерних технологій в школі

Сучасні інформаційні технології в професійної діяльності, інтернет технології в галузі освіти, форми та методи дистанційного навчання

11

Моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інноваційного педагогічного менеджменту

Професійні знання, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі, здійснення навчально-корекційного процесу на високому якісному рівні; формування комплексних компетенцій педагогічного менеджера, розвиток організаторських здібностей, системного, творчого, аналітичного мислення та сприяння формуванню вмінь створювати психологічно комфортну атмосферу та підтримувати дух партнерства в навчальному закладі

12

Формування іншомовної комунікативної компетентності дипломованих спеціалістів різних сфер діяльності

Знання з основ гендерної теорії, стратегії й методології гендерного інтегрування

Слухачі, що успішно пройшли навчання за спеціальною короткостроковою програмою, отримують сертифікат про підвищення кваліфікації

ПРОФЕСІЙНІ ТРЕНІНГИ

Мета: набуття та вдосконалення державними службовцями професійних компетентностей, необхідних для ефективного та на належному рівні виконання посадових обов’язків, управління людськими ресурсами на державній службі, адаптації кращого світового досвіду публічного управління та адміністрування, обміну професійним досвідом

Форма: денна, дистанційна, від 10 осіб

Обсяг: 5 днів (30 годин – 1 кредит ЄКТС)

Програми

Назва програми

Мета

1

Безконфліктне спілкування з представниками різних соціальних груп

Розвиток навичок управління власним емоційним станом в складних життєвих ситуаціях.

2

Сучасні технології пошуку та підбору персоналу

Опанування сучасними техніками пошуку та підбору персоналу з урахуванням регіональних аспектів на ринку праці.

3

Керування ефективністю управлінської діяльності: сучасні виміри

Вдосконалення управлінських компетенцій керівників підрозділів

 

4

Психологія емоцій: технології керування емоційними станами

Засвоєння навичок безконфліктного спілкування в умовах ділової комунікації з представниками різних соціальних груп (етнічних, релігійних, політичних та ін.)

Слухачі, що успішно пройшли навчання за тренінговими програмами, отримують сертифікат про підвищення кваліфікації

За додатковою інформацією звертайтесь:

м. Бахмут, вул. Василя Першина, 24, ауд.102

+380509179348

technology@forlan.org.ua

Владислав Ванда