Владислав Ванда

Андрущенко Вікторія Олегівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу. Викладає дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення» / «Практичний курс англійської мови», «Стилістика / Порівняльна…